Blogi v nobenem primeru ne izražajo mnenj ustanove (CIRIUS Kamnik)
ali Evropske unije; predstavljajo izključno mnenja avtorjev.

Dijana Kožar Tratnik

Tehnica zdravstvene nege, socialna pedagoginja, inštruktorica mladinskih delavnic, prostovoljka, aktivistka, mama, žen(sk)a in prijateljica. Tekom študija je aktivno sodelovala v programih Društva za preventivno delo na področju duševnega zdravja in v Združenju Drogart. Diplomirala leta 2012 na Pedagoški fakulteti v Ljubljani z delom "Praktični primer programa spolne vzgoje za osebe z motnjami v duševnem razvoju". Pripravništvo je opravljala pri Mladinskem domu Jarše, v programu Produkcijska šola. Od leta 2013 zaposlena kot vzgojiteljica na dnevni obliki usposabljanja in strokovna sodelavka na projektih v Cirius Kamnik. Ukvarja se z zdravim življenjskim slogom, z aktivnim državljanstvom, spolno vzgojo in vpeljavo konceptov Šole za 21. stoletje v prakso z namenom aktivno sodelovati pri oblikovanju pravične in sodobne družbe v svojem ožjem in širšem okolju. Zanima jo področje razširjanja zavesti in zavedanja, kot prostovoljka deluje tudi pri Psihedeličnem društvu Slovenije.