Blogi v nobenem primeru ne izražajo mnenj ustanove (CIRIUS Kamnik)
ali Evropske unije; predstavljajo izključno mnenja avtorjev.

Dušan Rutar

Dušan Rutar - curriculum vitae


Sodeloval je s pokojnim Janezom Rugljem, še vedno je urednik Časopisa za socialne študije AWOL ter avtor več kot dvajsetih knjig o filmu, filmski estetiki, filmski teoriji, psihologiji filmske kulture. Podatki o vseh njegovih knjigah so dostopni na: http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20100610071115-07901.html, bil je predsednik kurikularne razvojne skupine za filmsko vzgojo pri Zavodu za šolstvo R Slovenije, ustanovil je filmsko šolo Vzgajanje pogleda (2000), ki še vedno deluje, zadnja leta predava v Knjižnici Otona Župančiča (ciklusi: Psihologija v kapitalizmu; Filozofija za današnji čas; Predavanja za uvod v pozitivno psihologijo) in Osrednji knjižnici Celje (naslov ciklusa je Psihoanaliza in film). Od februarja leta 2012 do danes je za Za-misli objavil več kot 1300 prispevkov v obliki kolumen, predavanj, recenzij knjig, filmov in teoretskih razprav.

Izbrana bibiliografija

2015

1. RUTAR, Dušan (izvajalec). C.G. Jung za današnji čas : filozofski večer, prvo predavanje, Knjižnica Domžale, 13. okt. 2015. Domžale: Knjižnica, p 2015. 1 video DVD (ca 108 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16671378]
2. RUTAR, Dušan. Duhovnikova sobica : nisem kriva. Škofije: Za-misli, 2015. 170 str. ISBN 978-961-93271-6-6. [COBISS.SI-ID 280316672]

3. RUTAR, Dušan, KRALJ, Rok, PRAZNIK, Irena. Hendikep, delo in družba : dodatno usposabljanje dijakov s posebnimi potrebami in zagotavljanje kakovosti prehajanja v delovna okolja. Kamnik: CIRIUS, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje, 2015. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-93866-1-3. [COBISS.SI-ID 280515072]

4. RUTAR, Dušan (izvajalec). Kako deluje industrija sreče? : filozofski večer, tretje predavanje, Knjižnica Domžale, 8. dec. 2015. Domžale: Knjižnica, p 2015. 1 video DVD (ca 105 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16671890]

5. RUTAR, Dušan (izvajalec). Kako se pojavi realnost : filozofski večer, šesto predavanje, Knjižnica Domžale, 10. mar. 2015. Domžale: Knjižnica, p 2015. 1 video DVD (ca 87 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16686994]

6. RUTAR, Dušan (izvajalec). Logika dogodka : filozofski večer, četrto predavanje, Knjižnica Domžale, 27. jan. 2015. Domžale: Knjižnica, p 2015. 1 video DVD (ca 104 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16686482]

7. RUTAR, Dušan. Materina roka : nadaljevanje resnične zgodbe. Škofije: Za-misli, 2015. 197 str. ISBN 978-961-93271-5-9. [COBISS.SI-ID 277486592]

8. HROVAT, Luka (oseba, ki intervjuva), RUTAR, Dušan (intervjuvanec). Materina roka : predstavitev knjige, Knjižnica Domžale, 24. mar. 2015. Domžale: Knjižnica, p 2015. 1 video DVD (ca 86 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16688018]

9. RUTAR, Dušan (izvajalec). Moči jezika : filozofski večer, peto predavanje, Knjižnica Domžale, 10. feb. 2015. Domžale: Knjižnica, p 2015. 1 video DVD (ca 82 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16686738]

10. RUTAR, Dušan (izvajalec). O identiteti in gibanju : filozofski večer, sedmo predavanje, Knjižnica Domžale, 14. apr. 2015. Domžale: Knjižnica, p 2015. 1 video DVD (ca 104 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16687250]

11. RUTAR, Dušan (izvajalec). Pogoji filozofije : filozofski večer, osmo predavanje, Knjižnica Domžale, 15. maj 2015. Domžale: Knjižnica, p 2015. 1 video DVD (ca 107 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16687762]

12. RUTAR, Dušan (izvajalec). Za kateri jutri? : filozofski večer, drugo predavanje, Knjižnica Domžale, 10. nov. 2015. Domžale: Knjižnica, p 2015. 1 video DVD (ca 94 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16671634]


2016


13. RUTAR, Dušan (izvajalec). Epigenetska revolucija : filozofski večer, sedmo predavanje, Knjižnica Domžale, 12. apr. 2016. Domžale: Knjižnica, p 2016. 1 video DVD (ca 96 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16672914]
14. RUTAR, Dušan. Filozofija za današnji čas. Škofije: Za-misli, 2016. 154 str., zvd. ISBN 978-961-93271-9-7. [COBISS.SI-ID 286182144]

15. RUTAR, Dušan. Iz šolskih klopi : nadaljevanje in konec Anine zgodbe. Škofije: Za-misli, 2016. 120 str. ISBN 978-961-93271-7-3. [COBISS.SI-ID 282715136]

16. REICHENBERG, Mitja, RUTAR, Dušan (avtor, fotograf). Kje je človek? : o neskončnem vračanju renesanse. Škofije: Za-misli, 2016. 234 str., fotogr. ISBN 978-961-94123-0-5. [COBISS.SI-ID 287315712]

17. RUTAR, Dušan (izvajalec). Kje so vsi dobri možje? : zadnji filozofski večer, Knjižnica Domžale, 10. maj 2016. Domžale: Knjižnica, p 2016. 1 video DVD (ca 94 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16673170]

18. RUTAR, Dušan (izvajalec). Medijsko manipuliranje za sodobne oblike subjektivnosti : filozofski večer, četrto predavanje, Knjižnica Domžale, 12. jan. 2016. Domžale: Knjižnica, p 2016. 1 video DVD (ca 96 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16672146]

19. HROVAT, Luka (oseba, ki intervjuva), RUTAR, Dušan (intervjuvanec). Nadaljevanje in konec Anine zgodbe, Iz šolskih klopi : [pogovor o knjigi], Knjižnica Domžale, 28. jan. 2016. Domžale: Knjižnica, p 2016. 1 video DVD (ca 104 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16687506]

20. RUTAR, Dušan (izvajalec). Paradoksi modernega življenja : filozofski večer, šesto predavanje, Knjižnica Domžale, 8. mar. 2016. Domžale: Knjižnica, p 2016. 1 video DVD (ca 88 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16672658]

21. RUTAR, Dušan (izvajalec). Zakaj je svet vse bolj predvidljivo iracionalen : filozofski večer, peto predavanje, Knjižnica Domžale, 9. feb. 2016. Domžale: Knjižnica, p 2016. 1 video DVD (ca 91 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16672402]


2017


22. RUTAR, Dušan (urednik, fotograf). Kognitivna znanost v šoli za 21. stoletje. Kamnik: Cirius, 2017. ISBN 978-961-93866-4-4. [COBISS.SI-ID 289744128]