Blogi v nobenem primeru ne izražajo mnenj ustanove (CIRIUS Kamnik)
ali Evropske unije; predstavljajo izključno mnenja avtorjev.

Darja Zaviršek

Dr. Darja Zaviršek, je redna profesorica in raziskovalka na področju družboslovja. Na fakulteti za socialno delo je razvila študije hendikepa in je raziskovalka v mednarodni mreži Academic Network for Disability Experts.