Blogi v nobenem primeru ne izražajo mnenj ustanove (CIRIUS Kamnik)
ali Evropske unije; predstavljajo izključno mnenja avtorjev.

četrtek, 30. marec 2023

Sodelovanje s starši: tesnoba, napetost in osamljenost - 26.

Dušan Rutar

Zdi se, da sta individualizem, vsakdo skrbi zase in sanja, da bo uspel, ima močno voljo, trdo dela in se trudi, da bi dosegel zastavljene cilje, in samozavest čudoviti zmožnosti, ki krasita ljudi. Prav tako se zdi, da so današnji najstniki pogosteje kot v preteklih generacijah prepričani, da so neuspešni, da ne morejo uživati v življenju, da so zaskrbljeni, tesnobni, da imajo veliko občutkov manjvrednosti in celo nevrednosti, zaradi česar se poškodujejo in nekateri skušajo narediti samomor. V resnici to ni samo vtis, saj ga podpirajo objektivni podatki, o katerih poročajo raziskovalci, kot je, na primer, ameriška psihologinja Jean Twenge.

ponedeljek, 27. marec 2023

Sodelovanje s starši: družbeno polje, majhna sobica in zasloni - 25.

Dušan Rutar

Starši me vedno znova prosijo za nasvet, kaj storiti, ker njihovi najstniki preživijo veliko časa v svojih sobah, ne pridejo ven in so prilepljeni na zaslone. Pravijo, da ne pomaga nobeno prigovarjanje, da so mladi pogosto gluhi za njihove nasvete, kaj naj storijo, da ne bodo tako sami, tako asocialni. Otroci jim odgovarjajo, da nikakor niso sami, da je njihovo socialno življenje na vrhuncu, da imajo veliko prijateljev, s katerimi nenehno komunicirajo, in da so tudi sicer čisto v redu.

četrtek, 16. marec 2023

Sodelovanje s starši: o sočutju in dolžnostih do drugega – 24.

Dušan Rutar

Filozof Peter Singer priobči leta 1972 odmevno razmišljanje o morali vsakdanjih ljudi, o vsakdanji morali. Njegovo razmišljanje je tako radikalno in tako dobro, da velja o njem po vseh teh letih temeljito razmisliti še enkrat. Filozof namreč dokazuje, da je naše spontano moralno prepričanje o lastni moralnosti, etičnosti, odgovornosti in odnosih do sebe, drugih in sveta – v temelju problematično, da ne rečem povsem zgrešeno. Kako filozof dokaže to za nas tako bolečo trditev?

torek, 7. marec 2023

Sodelovanje s starši: poslušanje in sočutje – 23.

Dušan Rutar

Drugi človek se lahko počuti močnejšega po pogovoru z nami. Ali pa šibkejšega, če je pogovor ali način komuniciranja med nami tak, da se med nas in v vsakega od nas naseli nezaupanje zaradi razkazovanja mišic. Komuniciramo namreč tudi tako, da bolj ali manj odkrito drugemu človeku sporočamo, da smo močnejši od njega, da smo pametnejši, da več vemo, da imamo moč, ki je sam domnevno nima. Lahko mu sporočamo, da mu ne zaupamo, da ga imamo za šibkejšega, za manj spretnega, kot smo sami, da ga ne maramo, da nam ni všeč, da je manj vreden od nas. Obstaja torej komuniciranje, ki ne vzbuja, ne ustvarja medsebojnega zaupanja, ne temelji na njem, temveč vzbuja tesnobo, občutke manjvrednosti in nezaupanja.

četrtek, 2. marec 2023

Sodelovanje s starši: zdravo in nezdravo komuniciranje - 22.

Dušan Rutar

Obstaja zlato pravilo, ki nam hitro pomaga razumeti, kako ljudje komunicirajo med seboj in zakaj komunicirajo na določene načine. Pravilo je tole: ljudje kasneje v življenju komunicirajo z drugimi ljudmi v tesni povezavi z načini, kako so nekoč drugi ljudje komunicirali z njimi. Ali drugače rečeno: odrasli človek komunicira z drugimi ljudmi zelo podobno, kot so nekoč, ko je bil še otrok, odrasli komunicirali z njim. Če so komunicirali na nezdrav ali slab način, se je naučil nezdravega in slabega načina še sam, saj je posnemal starše. A če je bilo komuniciranje z njim zdravo in hranilno, podobno komunicira tudi sam z drugimi ljudmi, saj je duševno, zlasti pa duhovno nahranjen, če lahko tako rečem, in ni lačen – dobrega, zdravega komuniciranja.