Blogi v nobenem primeru ne izražajo mnenj ustanove (CIRIUS Kamnik)
ali Evropske unije; predstavljajo izključno mnenja avtorjev.

Rok Kralj

Na fakulteti Doba v Mariboru je magistriral s področja organizacije in menedžmenta socialnih dejavnosti, in sicer na temo »Inovativni podjetniški modeli ekonomije delitve v Sloveniji«. Dela kot učitelj ekonomskih in administrativnih predmetov na srednji šoli CIRIUS Kamnik. 

Načelo medsebojne delitve dobrin in ekonomija delitve, kot praktični vidik tega načela, sta osrednji temi, s katerimi se ukvarja; na tem področju je napisal več knjig, redno piše bloge in poljudne članke ter predava. Še zlasti se ukvarja z medsebojno delitvijo dobrin kot temeljnim načelom novih globalnih ekonomskih odnosov, na podlagi katerih je mogoče rešiti največji problem človeštva – revščino; bistvo ekonomije delitve je namreč univerzalni dostop do ključnih dobrin.