Blogi v nobenem primeru ne izražajo mnenj ustanove (CIRIUS Kamnik)
ali Evropske unije; predstavljajo izključno mnenja avtorjev.

Davorin Buher


Davorin Buher je po poklicu magister socialnega dela in prihaja s Kaple na Kozjaku. Trenutno ni zaposlen. V letih 1997–2001 je bil dijak CIRIUS-a v Kamniku, ki se je v tistem času imenoval še Zavod za usposabljanje invalidne mladine. Dodiplomski študij socialnega dela na Fakulteti za socialno delo, Univerze v Ljubljani je zaključil 2006. Od leta 2008 do leta 2012 je bil zaposlen na Centru za socialno delo Radlje ob Dravi. Leta 2015 je na Fakulteti za socialno delo še magistriral, na področju duševnega zdravja v skupnosti. Na povabilo dr. Dušana Rutarja je sodeloval pri projektu SVLO – Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje. Sodeloval je tako, da je pri partnerjih projekta, v CIRIUS Kamnik in na Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka na Ptuju, predaval o svojih osebnih izkušnjah življenja v instituciji, v smislu refleksij. Trenutno na že omenjeni fakulteti obiskuje tretji letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje, področje socialno delo. Piše doktorsko disertacijo na temo hendikepa in vsakdanjega življenja ljudi z ovirami. Zanima ga življenjski svet ljudi s cerebralno paralizo. Njegova disertacija bo, deloma, avtoetnografija s samoterapevtskimi razsežnostmi.