Blogi v nobenem primeru ne izražajo mnenj ustanove (CIRIUS Kamnik)
ali Evropske unije; predstavljajo izključno mnenja avtorjev.

sobota, 25. julij 2020

Hendikep in razsvetljenstvo


Dušan Rutar


Izhodišče mojega tokratnega razmišljanja je znameniti in velikokrat analizirani Kantov odgovor na vprašanje, kaj je razsvetljenstvo. Njegovo razmišljanje je res tako dobro, da me po vseh teh letih še vedno navdušuje. Takole gre.

ponedeljek, 20. julij 2020

Hendikep in vera

Dušan Rutar

Ko razmišljamo o ljudeh in njihovih družbenih vlogah, se nam prej ali slej zastavi vprašanje, zakaj nekateri ljudje ubogajo tudi take zakone in taka pravila družbenega življenja, ki so očitno v navskrižju že z zdravo pametjo, kaj šele z znanostjo in s filozofijo. Zakaj torej ubogajo, čeprav bi bilo bolj moralno in etično ne ubogati in se ne podrejati?