Blogi v nobenem primeru ne izražajo mnenj ustanove (CIRIUS Kamnik)
ali Evropske unije; predstavljajo izključno mnenja avtorjev.

Jan Adlešič


Jan Adlešič se je doslej amatersko ukvarjal s pesnikovanjem, prevajanjem, filmskimi kritikami ter prodajo rabljenih nosilcev zvoka. Na nobenem od omenjenih področij se ni posebej izkazal. Je relativno redek primer navzdol mobilnega pripadnika nižjega srednjega razreda ene prvih posttranzicijskih generacij.