Blogi v nobenem primeru ne izražajo mnenj ustanove (CIRIUS Kamnik)
ali Evropske unije; predstavljajo izključno mnenja avtorjev.

Luna J. Šribar


Etnologinja in kulturna antropologinja, ki jo zanima vzpostavljanje alternativnih družbeno – ekonomskih skupnosti in topogledno deluje tako v teoriji kot praksi. Doktorirala je s področja ekonomije daru. V delu se je osredotočila predvsem na to kako lahko skupaj z najbolj marginaliziranimi ljudmi gradimo avtonomne skupnosti in se na ta način zoperstavljamo surovosti kapitalizma. Terenske izkušnje nabira dobro desetletje pri sodelovanju z brezdomnimi ljudmi v okviru Društva Kralji ulice. Je soustanoviteljica Zadruge za povezovanje skozi ponovno uporabo: Stara roba, nova raba, ki je tudi socialno podjetje namenjeno predvsem zaposlovanju brezdomnih ljudi.

Kadar je sita takšnih in drugačnih medčloveških stikov, se prelevi v knjižnega molja. Je kradljivka knjig in vestna zbiralka besed, zbrala jih je dovolj za svoj prvi roman Starinarnica, ki izide v začetku naslednjega leta.