Blogi v nobenem primeru ne izražajo mnenj ustanove (CIRIUS Kamnik)
ali Evropske unije; predstavljajo izključno mnenja avtorjev.

Petra Greiner

Sebe v dveh povedih opišem z naslednjimi besedami: Žena, mama treh otrok, fizioterapevtka, a ko zvečer ležem v posteljo, sem samo svoja. Zaradi posebne drugorojenke Sofie sem ustanovila Zavod 13, ki ozavešča o drugačnosti in nudi pomoč ne le materam posebnih otrok, temveč celotni družini. Več o tem: www.portal13.org