Blogi v nobenem primeru ne izražajo mnenj ustanove (CIRIUS Kamnik)
ali Evropske unije; predstavljajo izključno mnenja avtorjev.

četrtek, 3. februar 2022

Logika enakih možnosti

Dušan Rutar

Razmišljanje o enakih možnostih je mit. Ljudje nikoli ne bodo imeli enakih možnosti, če odštejemo igre na srečo. Vsakdo, ki kupi srečko, ima namreč povsem enake možnosti za zadetek, če je igra zares poštena. V družbenem polju je drugače. Različni ljudje imajo različna izhodišča, ki niso odvisna le od tega, kje živijo, temveč so odvisna tudi od genetike. Ali to pomeni, da bodo hendikepirani ljudje večno hendikepirani in ne bodo mogli uspeti? Pomeni, da družbenih krivic in nepravičnosti ne moremo zmanjšati? Ne, ne pomeni. Kaj torej pomeni? Naj na vprašanje odgovorim najprej tako, da komentiram zapis v časniku The Guardian z naslovom Rotterdam to partly dismantle historic bridge for Jeff Bezos's superyacht (2. februar 2022). Kaj se dogaja?

Jeff Bezos je silno bogat človek. V lasti ima jahto, vredno skoraj pol milijarde evrov. To je tako veliko plovilo, da kratko malo ne more zapluti na morje, ker tam stoji most, ki se imenuje Rotterdammers as de Hef. Če hoče Bezosova jahta pluti po svetovnih morjih, to pa vsekakor hoče, je treba nekaj narediti z mostom, sicer ne more iz pristanišča.

Lokalne oblasti se strinjajo, da bodo problem rešile, račun bo kajpak z lahkoto poravnal Bezos, in na koncu bodo vsi srečni.

Problem je racionalen in ima racionalno rešitev. Dobro ponazarja logiko enakih možnosti.

Tudi hendikepirani ljudje imajo racionalno rešljive probleme. Če moram na primer uporabljati invalidski voziček in želim v javno ustanovo, do katere vodijo stopnice, je problem zlahka rešljiv tako, da nekdo poskrbi za dostop v obliki klančine. Mala mal'ca. Ali pa ne.

Probleme rešujemo tako, da staknemo glave in najdemo rešitev. To delamo tako rekoč vsak dan. Ker pa živimo v hierarhično urejenih družbah in nimamo enakih izhodišč, je enako racionalen problem, na katerega naleti nekdo z dna družbene lestvice, pogosto nerešljiv, če pa nanj opozori pripadnik elite, je rešljiv tako rekoč v trenutku. Ni vedno čisto tako, toda princip je natanko pravi.

Česa smo se naučili?

Naučili smo se, da je zelo pomemben dostop do kapitala. Bezos ga ima, številni drugi ljudje ga nimajo. Boj za enake možnosti zato dopolni šele boj za enak dostop do kapitala.