Blogi v nobenem primeru ne izražajo mnenj ustanove (CIRIUS Kamnik)
ali Evropske unije; predstavljajo izključno mnenja avtorjev.

ponedeljek, 20. maj 2024

Pomen zaščite pred negativno energijo

Dušan Rutar

Ljudje večkrat uporabijo besedno zvezo pozitivna energija; enako velja za negativno energijo. Vedo, kako pomembno se je zaščititi pred ljudmi, ki oddajajo negativno energijo. Jasno jim je, da jih lahko poškoduje, če so ji dlje časa izpostavljeni. Enako vedo, da je dobro kdaj pa kdaj kak odnos z osebo z veliko negativne energije preprosto prekiniti.

Včasih pa je tak odnos težko prekiniti. In včasih se zdi, da oseba dobesedno ne more prekiniti strupenega, negativnega odnosa, kar je posebej zanimiv pojav za psihološke raziskave.

Danes pa želim izpostaviti pomen zaščite pred negativno energijo in ljudmi, ki jo oddajajo. Negativna energija je namreč metafora za poškodovane ljudi. Natančneje: je metafora za čustvene in duhovne poškodbe, zaradi česar se ljudje vedejo tako, da je čutiti njihovo energijo, ki jo včasih oddajajo, ne da bi se tega sploh zavedali.

To pa že pomeni, da so za negativno energijo dovzetnejši ljudje, ki so tudi sami čustveno in duhovno poškodovani. Ljudje, ki niso poškodovani, so namreč imuni pred negativno energijo drugih, poškodovanih ljudi. Njim se ne more zgoditi nič hudega, saj pravočasno izstopijo iz odnosov z ljudmi z negativno energijo ali pa v take odnose niti ne vstopijo.

Zavarovati pa se je kljub temu treba, kajti negativna energija, ki jo širijo nekateri ljudje, se lahko dotakne drugega človeka, ne da bi ta vedel, kaj se dogaja. Za nekatere odnose zato ljudje šele po dolgih letih ugotovijo, da so negativni, strupeni, da so jih poškodovali, ker so naivno verjeli, da so dobri.

Ljudje z negativno energijo se vedejo kot množični morilci: streljajo okoli sebe in največkrat nastradajo povsem nedolžni ljudje.

Kako se torej zaščitimo pred negativno energijo nekaterih ljudi?

Najprej je dobro ustvariti zaščitni ovoj okoli sebe – na primer z meditacijami. To pomeni zavedati se meje, tostran katere nihče nima vstopa, če ga ne povabimo k sebi. Močnejši ovoj pomeni boljšo zaščito.

Znotraj ovoja odkrivamo tišino in spokojnost. To zlasti pomeni zavedati se, da nam ni treba nenehno nekaj govoriti ali celo prepričevati ljudi. Ne, kajti ljudje so že prepričani, če pa se obrnejo k nam s pozitivno energijo, se z njimi pogovarjamo, to pa ni niti približno isto kot prepričevati koga.

Človek, ki čuti notranji mir in spokojnost, je v sodobnem nenehno spreminjajočem se svetu videti, kot da miruje, kot da je ves čas pri miru, kot da divja gonja zanj ne velja.

In zares ne velja, ker je ne sprejema. Mir in spokojnost pomenita stabilnost. Takega človeka negativna energija ne more poškodovati, saj ne more do njega. Lahko pa močno poškoduje ljudi, ki ne čutijo miru, spokojnosti in stabilnosti.

Ko jih poškoduje, se znajdejo na poti, na kateri lahko zbolijo. Mislim zlasti na duševna stanja in duhovna stanja, čeprav telesna stanja niso izvzeta. Kar vpliva na dušo, namreč vpliva tudi na telo.

V orisani perspektivi vsakdanjega življenja ni vselej dobro, če reče človek, da je zelo empatičen ali sočuten. Dobro je, če je zaščiten, da negativna energija ne pride do njega, če pa ni zaščiten, ga empatija in sočutje dodatno izpostavljata negativni energiji, ki ga poškoduje.

Vidimo torej, da so medsebojni odnosi super dobra zadeva, če v njih prevladuje pozitivna energija, in so toliko bolj škodljivi, kolikor več je negativne energije, kajti ta je izčrpavajoča, stresna in včasih zelo neprijetna.

In o kakšnih ljudeh govorimo, ko mislimo na negativno energijo?

Tu je nekaj njihovih ključnih značilnosti.

Ljudje, ki oddajajo negativno energijo, so pesimistični, pogosto se pritožujejo, iščejo napake pri drugih ljudeh in jih kritizirajo. So čustveno nestabilni, nagnjeni so k izbruhom jeze. Z drugimi ljudmi manipulirajo, da bi dobili, kar hočejo. Primanjkuje jim empatije in sočutja, uporabljajo pasivno-agresivni besednjak, so nezanesljivi, negotovi in nedosledni. Izogibajo se prevzemanju odgovornosti za svoja dejanja ali posledice, so egocentrični, zato dajejo prednost svojim potrebam in željam pred potrebami drugih.